Excel basis

Excel-basis
Voorkennis: Enige ervaring met Windows
Tijdsduur: 2 dagen
Aantal cursisten: maximaal 6 cursisten

Heeft u nauwelijks of nooit met Excel gewerkt of vult u alleen bestaande Excel-lijsten in ? In deze training leert u de belangrijkste basisvaardigheden om goed met Excel te kunnen werken.
De te behandelen onderwerpen zijn o.a. de opbouw van het werkblad en gegevens invoeren, werken met formules, opmaak van cellen, getallen, relatieve en absolute celverwijzingen, grafieken maken.